eko-info.pl
Get Adobe Flash player

System Dedykowanych Aktów Prawnych

Zapraszamy do projektu "Spełniam wymagania prawne ochrony środowiska", który jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw, ale również do dużych, które mają problemy ze znalezieniem się w gąszczu wymagań prawnych z ochrony środowiska.

Podstawowym celem projektu jest pomoc w identyfikacji i realizowaniu wymogów prawa ochrony środowiska.

Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania przygotowywanego systemu Dedykowanych Aktów Prawnych.

Jeśli chcecie Państwo przetestować system Dedykowanych Aktów Prawnych zapraszamy do rejestracji.

 

 

Podstawową działalnością firmy są:

 • usługi z zakresu ochrony środowiska
 • audyty energetyczne obiektów budowlanych
 • audyty termomodernizacyjne i remontowe
 • ocena spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska w firmach
 • usługi z zakresu ochrony środowiska
 • wdrażanie i nadzór nad systemami zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, BHP wg PN-N 18001, zarządzania energią wg ISO 50001
 • audity zewnętrzne i wewnętrzna systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, środowiskiem wg ISO 14001, BHP wg PN-N 18001, zarządzania energią wg ISO 50001
 • identyfikacja wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi zgodnie z normą ISO 14001 i ISO 50001
 • szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz systemów zarządzania
 • szkolenia z obsługi systemu Dedykowanych Aktów Prawnych uruchomionego w ramach projektu "Spełniam wymagania prawne ochrony środowiska"

W zakresie ochrony środowiska wykonujemy usługi:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • raport KOBIZE - sporządzanie i weryfikacja
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • roczne sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego
 • opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji na międzynarodowy przywóz lub przemieszczanie odpadów
 • opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 • pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 • opinie i ekspertyzy środowiskowe
 • opinie do funduszy UE w zakresie ochrony środowiska
 • usługi outsourcing’u w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 • identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska


Zapraszamy na www.energy-tech.pl